1. Druhy dát, ktoré zhromažďujeme
Zhromažďujeme nasledovné kategórie údajov:

 • Prihlasovacie údaje, ktoré zadávate pri zriaďovaní účtu pod Vašim menom a priezviskom, krajiny pobytu, pohlavia, dátumu narodenia, emailovej adresy, používateľského mena a hesla.
 • Údaje o transakciách, ktoré nám sprostredkujte, keď požadujete informácie alebo zakupujete u nás tovar alebo službu, či už prostredníctvom našich webových stránok alebo aplikácií, súčasťou ktorých je Vaša poštová adresa, telefónne číslo a informácie o platbe.  
 • Údaje, ktoré zdieľate na verejných fórach našej webovej stránky a aplikáciách.
 • Zasielané informácie od osoby k osobe alebo v rámci obmedzenej skupiny v našich správach, chatoch, poštách alebo prostredníctvom iných služieb s podobnými funkciami, v rámci ktorých poskytovanie týchto služieb vyžaduje zhromaždenie údajov na základe povolenia.
 • Údaje, ktoré nám poskytujete pri používaní našich webových stránok a aplikácií, taktiež prostredníctvom platforiem tretích strán, ako sú sociálne siete alebo cez Váš profil na webovej stránke alebo platformy stretej strany, prostredníctvom ktorej ste sa vďaka Vášmu účtu spojili s našou webovou stránkou. 
 • Informácie o mieste, v čase návštevy našej webové stránky alebo aplikácie, vrátane informácií o Vašom mobilnom zariadení pri interakcii s našou webovou stránkou alebo aplikáciami, ktoré dodávajú informácie o mieste alebo také, ktoré sú spojené s Vašou IP adresou, v rámci ktorých si to poskytovanie daných služieb vyžaduje a v ktorom ste súhlasili so spracovaním týchto informácií.   
 • Používanie a prístup k stránkam a technickým údajom, vrátane ID zariadenia a IP adresy, keď navštívite naše webové stránky. Používanie našich aplikácií prostredníctvom platforiem tretích strán.  

2. Ako zhromažďujeme Vaše údaje

Zhromažďujeme údaje, ktoré ste nám sprostredkovali pri požadovaní tovaru, služby alebo informácii. Keď ste sa u nás prihlásili alebo ozvali prostredníctvom verejných fór alebo sme zaznamenali iné aktivity na našej webovej stránke alebo aplikáciách, ako odpovede na zákaznícke prieskumy alebo ste iným spôsobom nadviazali s nami kontakt. Upozorňujeme, že ak nám poskytnete informácie prostredníctvom webovej stránky alebo platformy tretej strany (napríklad prostredníctvom našich aplikácií), predložené údaje sa môžu zhromažďovať oddelene od internetovej stránky alebo platformy tretej strany.  Informácie, ktoré zhromažďujeme, podliehajú  pravidlám ochrany osobných údajov a informácie o webových stránkach a platformách tretích strán taktiež podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov týchto stránok a platforiem. Nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré ste vykonali na webových stránkach alebo platformách tretích strán sa nevzťahujú na používanie údajov zhromaždených priamo prostredníctvom našich aplikácií.

Údaje zhromažďujeme pomocou súborov Cookies vtedy, keď navštívite našu webovú stránku, aplikácie alebo využijete aplikácie našej webovej stránky alebo platformy tretej strany.

3. Využívanie údajov spoločnosťou Palette CAD GmbH

Spoločnosť Palette CAD GmbH, ktorá prevádzkuje webové stránky alebo aplikáciu, ktorú používate, bude zodpovedným orgánom pre vaše údaje. Ostatné spoločnosti nebudú mať prístup k Vašim osobným informáciám bez Vášho súhlasu.

V súlade s platným zákonom, kontrolami a možnosťami výberu, ktoré sú Vám k dispozícii:

 •  Zasielanie ponuky a reklamy pre naše produkty a služby a tie od tretích strán
 •  Prispôsobenie obsahu a manipulácie s našimi webovými stránkami a aplikáciami.
 • Optimalizácia a zlepšenie našich produktov, služieb a procesov.
 •  Zistenie, preskúmanie a zabránenie činnostiam, ktoré porušujú naše smernice alebo sú  ilegálne.


4. Poskytovanie Vašich údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú poskytované okrem spoločnosti Palette CAD GmbH tretím stranám.

5. Vaša kontrola a možnosti výberu

Dávame Vám možnosť vykonania určitej kontroly a voľby týkajúcej sa zbierania Vašich osobných údajov. V súlade s miestnymi platnými zákonmi sa môžu na Vašu kontrolu a možnosti výberu vzťahovať nasledujúce body:

 • Údaje vo Vašom účte môžete opraviť, aktualizovať alebo vymazať.
 • Vaše výbery, predplatné, newslettre a upozornenia môžete meniť.
 • Môžete sa rozhodnúť, či Vás naša ponuka produktov, služieb alebo reklama zaujíma  a či ich chcete dostávať.


6. Bezpečnosť a integrita údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť Vašich údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Zaviedli sme technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu údajov používateľov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, používaním a zmenami. Z času na čas kontrolujeme naše bezpečnostné postupy s cieľom zvážiť nové techniky a metódy. Upozorňujeme, že napriek našim najlepším snahám nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé alebo úplne nepreniknuteľné.

 

7. Prenos, ukladanie a spracovanie údajov z celého sveta
Kdekoľvek odovzdávame, uchovávame alebo spracovávame Vaše osobné údaje, podnikneme primerané kroky na ochranu Vašich osobných údajov.

8. Zmeny týkajúce sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Z času na čas môžeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov revidovať, aby sa prispôsobili novým technológiám, odborným postupom, predpisom alebo iným účelom.  

O takýchto zmenách Vám zašleme upozornenie, ak sú dôležité a  ak to vyžadujú platné zákony, požiadame Vás o predchádzajúci súhlas.  

9. Pripomienky a otázky
V prípade, že máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov, obráťte sa prosím na: info@palettecad.com
Google Analytics

10. Táto webová stránka používa Google Analytics,

Táto webová stránka využíva funkcie webového analytického nástroja od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používa tzv. “cookies“. Sú to textové súbory uložené na Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Cookies od Google Analytics sa vrátane IP adresy Google Analytics Tool Anonymous a údajov o používaní webovej stránky spravidla posielajú do servera Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonimizácie IP- adresy na webovej stránke, bude Vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán dohovoru o Európskom hospodárskom priestore pred sprostredkovaním do Spojených štátov.  V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa, ktorá je súčasťou služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. V žiadnom prípade nebude spoločnosť Google Vaše údaje spájať s inými údajmi zhromaždenými spoločnosťou Google. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov cookies, avšak to môže ovplyvniť používanie niektorých funkcií na našej webovej stránke. Môžete zabrániť tomu, aby Vaše údaje vygenerované systémom cookies ohľadne používania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: tools.google.com/dlpage/gaoptout, príp. na: www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov). Upozorňujeme, že na tomto webe bola služba Google Analytics rozšírená o kód "gat._anonymizeIp ();" s cieľom zabezpečiť anonymnú údajov IP adries (tzv. IP maskovanie)

 

11. Facebook Plug-in
Na našej webovej stránke využívame program (Plug-ins), ktorý je súčasťou sociálnej stránky Facebook. Túto funkciu prevádzkuje výlučne spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Funkcie Plug-Ins sú súčasťou našej webovej stránky označené pod logom Facebook alebo „Páči sa mi to” príp. „Odporúčať“. Pri návšteve našej webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, Váš internetový prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku, ktorý následne prenáša obsah doplnku Plug-in na Váš prehliadač  a integrujú ho na našu webovú stránku. Vďaka tomuto procesu budú informácie týkajúce návštevy našej stránky prenesené na Facebook. Ak ste sa počas návštevy našej webovej stránky prihlásili prostredníctvom Vášho osobného účtu na Facebook, môže Facebook návštevu webovej stránky zaradiť na tento účet. Prostredníctvom interakcie s Plug-inom, napr. cez kliknutie tlačidla „páči sa mi to“ alebo zanechanie nejakého komentára budú zodpovedajúce údaje priamo sprostredkované  Facebook a tam sa uložia.  Ak chcete zabrániť takémuto prenosu údajov, musíte sa pred odchodom z našej stránky z Facebooku odhlásiť. Účel a rozsah zhromažďovania údajov Facebookom, tak ako aj ďalšie spracovanie a používanie Vašich údajov, ako aj Vaše práva, ktoré sa týkajú tejto oblasti a možnosti na ochranu Vášho súkromia, nájdete na odkaze o ochrane osobných údajov na Facebooku pod:  https://de-de.facebook.com/privacy/explanation, tak ako aj na:  https://www.facebook.com/help/186325668085084.

 
12. Vkladanie YouTube- videí

Videá prostredníctvom spoločnosti YouTube, LLc, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (YouTube) sme zahrnuli a uložili do našej online ponuky, na stránke:  http://www.youtube.com  a dajú sa priamo prehrať na našej webovej stránke. Tieto videá sú zahrnuté v režime rozšíreného súkromia. Ak navštívite našu webovú stránku bez prehrávania videa YouTube, nebudú na YouTube poskytnuté žiadne osobné údaje. Iba pri prehrávaní videa sa údaje prenášajú na YouTube. Nemáme vplyv na tento prenos údajov. Účel a rozsah zhromažďovania údajov zo strany spoločnosti YouTube, ako aj ďalšie spracovanie a používanie Vašich údajov, ako aj možnosti súvisiace s právami a nastaveniami na ochranu vášho súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov YouTube na stránke Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, tak ako aj na:  https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

 
13. XING

 Na našej internetovej stránke využívame funkciu „Share-Button“ od XING. Za túto funkciu zodpovedá spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecká spolková republika. Keď navštevujete naše internetové stránky,  Váš prehliadač Vás v krátkom čase pripojí k serverom XING AG („XING“), s ktorými bude funkcia „XING Share-Button“- (obzvlášť výpočet /oznámenie číselných hodnôt) poskytovaná. Spoločnosť XING neukladá žiadne Vaše osobné údaje prostredníctvom využitia tejto webovej stránky.   Spoločnosť XING neukladá žiadne IP- adresy. Nevykonáva ani žiadne vyhodnotenie Vášho používateľského správania prostredníctvom použitia Cookies v súvislosti s„XING Share-Button“.  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection