3D CAD, ktorý Vašu výrobu dokonale riadi.

Pretože aj malé odchýlky môžu spôsobiť veľké problémy vo výrobe , je náš 3D CAD naprogramovaný na najvyššiu presnosť. Už paralelne k projektu sa automaticky generuje kusovník s použitými materiálmi. Realizačné a výrobné výkresy  alebo kladačský projekt môžete vytvoriť na mieru. Výroba je podporovaná vďaka výkonným  rozhraniam.

Výrobný výkres  kuchynskej dosky
Kladačský projekt v kúpeľni
Náhľad na kachľovú pec
Výber z makro-programovania CAD softwaru
Kótovaný pohľad servisného bodu lavice

Výrobný výkres  kuchynskej dosky

Kladačský projekt v kúpeľni

Náhľad na kachľovú pec

Výber z makro-programovania CAD softwaru

Kótovaný pohľad servisného bodu lavice

Automaticky vytvorené zoznamy materiálov

Pokiaľ Vy projektujete na počítači, Palette CAD zostavuje už kompletný zoznam materiálov, ktorý sa dá vytlačiť v Excel-súbore alebo sa dá importovať do iného sofwarového programu. Tak neobjednáte ani diel navyše alebo čo by bolo horšie, ani o diel menej. To ušetrí veľa času, stresu a peňazí.

Profesionálne výrobné výkresy

S Palette CAD môžete projektovať spojky, zaoblenia alebo rezy, vytvoriť škárorezy. Môžete využiť funkciu 2D alebo môžete vytvoriť automatické okótovanie pôdorysov alebo nárysov. Tak vytvoríte „ľavou zadnou“ profesionálne výrobné výkresy ako aj odborné stavebné výkresy. Aj spoločné rozhrania a pripojenia sedia presne tam, kde musia. Jednoducho perfektné.

Výkonné rozhrania

Palette CAD je otvorený, úzko spolupracuje s výkonnými partnermi a bez problémov komunikuje  s databázami výrobcov (Link zu: Produkte -> 1.6 Markenhersteller) a inými CAD programami. Táto spolupráca prebieha cez komfortné a mimoriadne výkonné rozhrania. To pre Vás znamená, že môžete exportovať údaje projektov napríklad pre NC-spracovateľské centrá alebo pre informačné systémy vybavovania zákaziek. Naopak architektonické projekty alebo laserové výrezové výkresy môžete importovať z iných CAD programov ako DXP  do kresliaceho programu. Vy profitujete z údajov výrobcov, ktoré sme načítali do nášho 3D CAD alebo pripojte si do Palette CAD sami údaje výrobcov z databáz podľa Vášho výberu.
Mimochodom: pre kalkulácie, účtovnícvo a riadenie skladu má Palette CAD nie len rozhrania, ale aj špecializovaných partnerov.

Radi Vás informujeme obšírnejšie o výhodách Palette CAD. Kontaktujte nás.

Pre technické otázky k Vašim službám je aj naša servisná horúca linka: TEL +421-45-532 60 16