V našom CAD kresliaci programe nájdete všetkých osvedčených značkových výrobcov.

Projektovať s Palette CAD tiež znamená projektovať s osvedčenými značkovými výrobkami. V našom kresliacom programe CAD môžete spolupracovať aj naďalej s prednostnými produktami od značkových výrobcov, s ktorými ste mali dobrú skúsenosť. Lebo len takto dosiahnete optimálnu prípravu výroby.

V každej oblasti použitia – či už pri stavbe krbov, či kachľových pecí alebo pri projektovaní nábytku, v oblastiach kupeľní a obkladov alebo pri prírodnom kameni – všade nájdete širokú paletu značkových výrobkov.

Samozrejme, v našich katalógoch sú zastúpení aj Vaši výrobcovia. Ak sa pri projektovaní  Vaše očakávania nezhodujú s Vašimi predstavami, veľmi radi prijmeme Vaše podnety a priania. Informujte nás jednoducho cez e-mail. Veľmi radi zaradíme do našich katalógov Palette CAD aj ďalších výrobcov.