CAD kresliaci program pre všetky požiadavky projektovania.

CAD kresliaci program od Palette CAD je doma vo všetkých náročných interiérových odvetviach, použiteľný skoro bez hraníc  – tiež pre oblasti presahujúce tieto odvetvia. Vďaka rozmanitosti katalógov výrobcov môžete program prispôsobiť  Vašim osobným požiadavkám a hneď  projektovať  objekty Vašich značkových výrobcov.

K dispozícii sú u nás nasledujúce aktuálne katalógy:

  • Tesárstvo a stolárstvo
  • Obklady a platne
  • Prírodný kameň
  • Sanita
  • Krby a kachľové pece
  • Projektovanie veľtrhov a obchodov
  • Nábytok a zariadenia
  • Kuchyne
  • Areál

Radi Vám poradíme pri zostavení optimálnej kombinácie katalógov pre Vás. Kontaktujte nás alebo si vyžiadajte náš informačný materiál.