Marker - projekt pokolorowany markerami

Aby zaprezentować  projekt w stylu "Marker", wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz.