Poszukujemy Handlowca.

Wymagania:
- Zajomość języka niemieckiego - warunek konieczny.
- Wysoka kultura osobista.
- Miła aparycja.
- Dyspozycyjność, operatywność.
- Umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
- Zaangażowanie w wykonywane zadania.
- Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i MS Office.
- Prawo jazdy kat. B.

CV proszę przesyłać na adres e-mail: info@palettecad.pl
Strona programu: https://palettecad.pl/Prosimy o zamieszczenie klauzuli zezwalającej nam na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w następującym brzmieniu: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)."

Dokumenty bez klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.